April Dawn

Data powsta­nia: ok. 19 lutego 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 10 kwietnia 1919, „National Enquirer”, wol. 8, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o mistyczności kwietniowego świtu.