April

Data powsta­nia: przed 24 kwietnia 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 24 kwietnia 1917, „Providence Evening News”, wol. 50, nr 121

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Typowy wiersz o pięknie natury w kwietniu.