Autumn

Data powsta­nia: listopad (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1917, „Tryout”, wol. 3, nr 12

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Liryk o nadejściu jesieni, pełen odwołań do mitologii greckiej.