Bells

Opublikowano pod pseudonimem: Ward Phillips

Data powsta­nia: 11 grudnia 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1919, „Tryout”, wol. 5, nr 12

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Dzwony:

Uwagi: Urokliwa kraina, niegdyś pełna życzliwości i rozbrzmiewająca wspaniałym dźwiękiem dzwonów, dziś jest „zmącana przez zachłanność i trwogę” (Nemezis i inne utwory poetyckie, s. 275), a nad wszystkim rozbrzmiewa  bicie dzwonów, które ma złowieszczy, urągliwy wydźwięk.