De Scriptore Mulieroso

Data powsta­nia: czerwiec (?) 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1994, H.P. Love­craft in “The Argosy”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Uwagi: Wierszowana odpowiedź na w list zamieszczony w „Argosy”, w którym John Russell z Florydy twierdził, że ataki Lovecrafta na pisarza romansideł Freda Jacksona biorą się stąd, że Lovecraft przeżył zawód miłosny. Łaciński tytuł oznacza „Na zniewieściałego pisarza”.

SKAN RĘKOPISU