Earth and Sky

Data powsta­nia: lipiec (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1917, „Little Budget of Knowledge and Nonsense”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Ziemia i niebo:

Uwagi: Wyśmianie astrologii i wróżenia, a jednocześnie hołd dla nauk, zwłaszcza astronomii i ludzkiego dążenia do prawdy.