Ex-Poet’s Reply

Opublikowano pod pseudonimem: L. Theobald, Jr.

Data powsta­nia: lipiec (?) 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: „Epgephi”, wrzesień 1920

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Utwór upamiętnia spotkanie Lovecrafta ze znajomymi z grona dziennikarzy-amatorów, jakie odbyło się 4-7 lipca 1920 roku w Bostonie. Lovecraft niestety mógł zostać tylko pierwsze dwa dni, stąd przepraszający ton wiersza.