Fact and Fancy

Data powsta­nia: luty (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1917, „Tryout”, wol. 3, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft nie zgadza się z postawą absolutnego racjonalisty, odrzucającego marzycielstwo oraz poetyckie natchnienie. Twierdzi, że taka postawa jest w stanie przynieść tylko rozczarowanie i smutek i należy dopuścić nieco natchnienia.

Fact and Fancy po angielsku