Futurist Art

Data powsta­nia: zapewne początek 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1917, „Conservative”, wol. 2, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Satyra na modernistyczny kierunek w sztuce powstały we Włoszech w 1909 roku.