Germania - 1918

Data powsta­nia: listopad (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: listopad 1918, „Tryout”, wol. 4, nr 11

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft przedstawia przemianę, jaka zaszła w narodzie niemieckim w czasie I wojny światowej – od dumy po upokorzenie. Nie zaprzepaszcza też okazji do wygłoszenia paru pochwalnych wersów na cześć Brytyjczyków.