H. Lovecraft’s Attempted Journey

Pełny tytuł: H. Lovecraft’s Attempted Journey Betwixt Providence & Fall River on the N. Y. N. H. & H. R. R.

Data powsta­nia: 1901

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Juve­ni­lia: 1895 – 1905

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Skrót w tytule oznacza sieć kolejową New York, New Haven, and Hartford Railroad, którą autor jeździł za młodu. Wiersz opisuje historię jednej z takich podróży, pełną typowych dla dziecięcej fantazji udziwnień.

Lovecraft w dzieciństwie ogromnie interesował się koleją i wszystkim, co z nią związane – „wydał” nawet pismo o tej tematyce: „The Railroad Review”. Ten oto humorystyczny wiersz (długości 106 wersów) jest kolejnym wyrazem predylekcji. Wiersz o barokowym tytule H. Lovecraft’s Attempted Journey Betwixt Providence & Fall River on the N. Y. N. H. & H. R. R. Lovecraft wydał w postaci książeczki, w której można znaleźć inny wariant tytułu: An Account in Verse of the Marvellous Adventures of H. Lovecraft, Esq. Whilst Travelling on the W. & B. Branch of the N.Y.N.H. & H.R.R. in Jany. 1901 in One of Those Most Modern Devices, to Wit: An Electric Train.

Podgląd rękopisu dostępny w repozytorium Uniwersytetu Browna