Hallowe’en in a Suburb

Data powsta­nia: marzec (?) 1926, ale istnieje przypuszczenie, że październik 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1926, „National Amateur”, wol. 48, nr 4 [jako In a Suburb]

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Halloween na przedmieściach:

  • Poezje [przeł. Dorota Tukaj]  2018

Jako Hallowe’en na przedmieściu:

Uwagi: Nieco przesyconych grozą wizji podmiejskich terenów w noc Hallowe’en (właściwa forma pisania skrótu od All Hallows Even – Wigilii Wszystkich Świętych).

Hallowe’en in a Suburb po angielsku