Hellas

Data powsta­nia: wrzesień (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1918, „United Amateur”, wol. 18, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Liryk skierowany do Hellady, wysławiający jej chlubną historię.