Iterum Conjunctae

Data powsta­nia: maj (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1917, „Tryout”, wol. 3, nr 6

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz upamiętniający przystąpienie Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej u boku Anglii, czyli coś, czego Lovecraft pragnął od początku wielkiego konfliktu. Łaciński tytuł oznacza „znowu razem”.