January

Opublikowano pod pseudonimem: H. Paget-Lowe

Data powsta­nia: styczeń (?) 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1920, „Silver Clarion”, wol. 3, nr 10

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Siarczyste uroki stycznia w formie lirycznej.