Laeta; a Lament

Opublikowano pod pseudonimem: Ames Dorrance Rowley

Data powsta­nia: luty (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1918, „Tryout”, wol. 4, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Parodia ckliwych utworów amatorskiego poety Jamesa Laurence’a Crowleya (o czym świadczy pseudonim, pod którym autor opublikował wiersz), którego Lovecraft krytykował w czasie swej działalności w organizacji Zjednoczonego Towarzystwa Prasy Amatorskiej.

Laeta; a Lament po angielsku