Life’s Mystery

Napisany pod pseudonimem: L. Phillips Howard

Data powsta­nia: nieznana, choć pismo odręczne wskazuje na okolice 1915 r.

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1977, A Win­ter Wish & Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Parodia poezji modernistycznej.

Life’s Mystery po angielsku