Lines on Gen. Robert Edward Lee

Data powsta­nia: ok. 18 maja 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1917, „Coyote”, wol. 3, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Robert Edward Lee (1807-1870) był dowódcą wojsk Konfederacji w wojnie secesyjnej lat 1861-1865. Lovecraft wyraża sympatię dla stanów Południa.

Lines on Gen. Robert Edward Lee po angielsku