Lines on the 25th. Anniversary of the Providence Evening News 1892-1917

Data powsta­nia: grudzień (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1917, „Tryout”, wol. 4, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz z okazji 25-lecia gazety „Providence Evening News”, w której Lovecraft prowadził kolumnę astronomiczną.