March

Data powsta­nia: ok. marca 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1915, „United Amateur”, wol. 14, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Konwencjonalny wiersz na temat miesiąca marca i właściwych mu uroków przyrodniczych.