My Favourite Character

Data powsta­nia: 31 stycznia 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1926, „Brooklynite”, wol. 16, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o ulubionej postaci literackiej, napisany na spotkanie Klubu Niebieskiego Ołówka 31 stycznia 1925 roku.