North and South Britons

Opublikowano pod pseudonimem: Alexander Ferguson Blair

Data powsta­nia: maj (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1919, „Tryout”, wol. 5, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Autor dziwi się konfliktowi pomiędzy Szkotami a Brytyjczykami. Twierdzi, że są braćmi, toteż powinni zażegnać  konflikty i stworzyć jedną, niepodzielną, wspaniałą Wielką Brytanię.

Ponieważ utwór opublikowano pod pseudonimem nietypowym dla Lovecrafta, rzeczywiste autorstwo wiersza odkryto dopiero w 1977 roku.