Oct. 17, 1919

Data powsta­nia: październik 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1977, A Win­ter Wish & Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz urodzinowy dla matki Lovecrafta, Sarah Susan, która w tym czasie przebywała w szpitalu Butlera w Providence ze względu na chorobę o podłożu nerwowym.