October (1920)

Opublikowano pod pseudonimem: Henry Paget-Lowe

Data powsta­nia: najpewniej październik 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1920, „Tryout”, wol. 6, nr 10

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: O przyrodzie w październiku. Pierwszy z wierszy Lovecrafta o tytule October.