Ode for July Fourth, 1917

Data powsta­nia: lipiec (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1917, „United Amateur”, wol. 16, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Podniosły wiersz o połączeniu sił Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w I wojnie światowej, napisany z okazji Dnia Niepodległości USA.

Ode for July Fourth, 1917 po angielsku