Old Christmas

Data powsta­nia: koniec 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1918, „Tryout”, wol. 4, nr 12

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Najdłuższy (332 linie) wiersz, jaki napisał Lovecraft. Przedstawia plastyczny opis XVIII-wiecznej, angielskiej Wigilii Bożego Narodzenia.

Po przesłaniu przez autora tekstu do oceny poprzez Transatlantyckiego Gońca (grupa literacka zajmująca recenzjami utworów), otrzymał następującą opinię od niejakiego Johna Ravenora Bullena:

(…) To oddanie dla stylu czasów królowej Anny sprawia, iż jego [tj. Lovecrafta] kompozycje dzisiejsi krytycy uznają za sztuczne, patetyczne perory, lecz z czasem coraz bogatszy urok słownictwa (któremu porywającego efektu dostarczają liczne asonansy, podobieństwa brzmieniowe, aliteracje, onomatopeiczne akcenty, rytmika oraz barwa) omawianego wiersza dowodzą, że pan Lovecraft to prawdziwy poeta, a Old Christmas to przykład poetyckiej architektury, obdarzonej wszystkim co niezbędne do przetrwania próby czasu (cyt. za: H.P. Lovecraft. Biografia, s. 215)