On a Grecian Colonnade in a Park

Opublikowano pod pseudonimem: Henry Paget-Lowe

Data powsta­nia: 20 sierpnia 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1920, „Tryout”, wol. 6, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wyraz klasycystycznych skłonności Lovecrafta – wiersz przedstawia porzuconą w leśnym zagajniku świątynię greckich bóstw.