On a Modern Lothario

Data powsta­nia: lato 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec-sierpień 1914, „Blarney Stone”, wol. 2, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi:

Krytyczna odpowiedź Lovecrafta na artykuł W.E. Griffina na temat uwodzenia.