On a Poet’s Ninety-first Birthday

Opublikowano pod pseudonimem: Lewis Theobald, Jun.

Data powsta­nia: przed 10 lutego 1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: „Troy Times”, 10 lutego 1922

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz urodzinowy dla Jonathana E. Hoaga (patrz: To Jonathan E. Hoag, Esq.).