On a Room for Rent

Data powsta­nia: ok. 24-27 października 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Humorystyczny wiersz zainspirowany przez zamieszczone w metrze rymowane ogłoszenie pokoju do wynajęcia.