On Mr. L. Phillips Howard’s Profound Poem Entitled 'Life’s Mystery'

Data powsta­nia: nieznana, choć pismo ręczne wskazuje na 1915 r.

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1977, A Win­ter Wish & Other Poems

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Podmiot liryczyny wciela się w wielbiciela poezji modernistycznej, który w parodystycznym utworze Life’s Mystery Lovecrafta dostrzega wielkie dzieło sztuki.