On Prohibition

Data powsta­nia: o północy 30 czerwca 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz napisany w noc poprzedzającą wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych prohibicji z 1 lipca 1919 roku. Lovecraft od zawsze był zwolennikiem abstynencji, dlatego cieszył się z tej decyzji rządu.