On Receiving a Picture of the Marshes at Ipswich

Data powsta­nia: zapewne początek 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1917, „National Magazine”, wol. 45, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Krótki wiersz na temat uroków bagien Ipswich z otrzymanej pocztówki.