On Receiving a Picture of ye Towne of Templeton

Pełny tytuł: On Receiving a Picture of ye Towne of Templeton, in the Colonie of Massachusetts-Bay, with Mount Monadnock, in New-Hampshire, Shewn in the Distance

Data powsta­nia: czerwiec (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1917, „Vagrant”, nr 5 [jako To Templeton and Mount Monadnock]

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o urokach miasteczka Templeton w północnym Massachusetts oraz o wzniesieniu Monadnock, 15 mil od Templeton.