On Religion

Opublikowano pod pseudonimem: Henry Paget-Lowe

Data powsta­nia: sierpień (?) 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: sierpień 1920, „Tryout”, wol. 6, nr 8

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wyraz niechęci autora do zinstytucjonalizowanych religii.