On Slang

Data powsta­nia: pierwszy kwartał 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Satyra na dziennikarzy-amatorów wykorzystujących mowę potoczną w utworach pisanych.