On the Death of a Rhyming Critic

Data powsta­nia: lipiec (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1917, „Toledo Amateur”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Na śmierć krytyka poezji:

Uwagi: Satyra na samego siebie. Lovecraft wyśmiewa m.in. swoje niedopasowanie do współczesności oraz pracę korektora cudzej poezji.