On the Double-R Coffee House

Data powsta­nia: 1 lutego 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o wizycie w kawiarni „Double-R”, ulubionym lokalu Klubu Kalem (nieformalnej grupy przyjaciół, do której należał Lovecraft w Nowym Jorku).