Ovid’s Metamorphoses

Data powsta­nia: między 1900 a 1902 rokiem

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, Juve­ni­lia: 1895–1905

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Pentametryczny przekład pierwszych 88 wersów Przemian Owidiusza, rozpisany na 115 linijek. Co ciekawe, najwyżej dwunastoletni Lovecraft nie wzorował się na żadnym z istniejących tłumaczeń, wykonał pracę absolutnie samodzielnie. Mimo że poemat w jednym z młodzieńczych spisów został wyceniony przez autora na zaledwie 25 centów, praca mogła mieć więcej niż 115 wersów. Tekst Przemian w wersji HPL-a ciągnie się do samego końca ostatniej z istniejących kartek, a niewiele krótszy poemat młodzieńca, The Poem of Ulysses, wyceniony został na zaledwie 5 centów. Zatem mogło być coś jeszcze.

SKANY RĘKOPISU