Pacifist War Song - 1917

Napisany pod pseudonimem: Lewis Theobald, Jun.

Data powsta­nia: marzec (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1917, „Tryout”, wol. 3, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Pieśń wojenna pacyfistów z roku 1917:

  • Poezje [przeł. Dorota Tukaj]  2018

Uwagi: Satyryczny, antypacyfistyczny liryk.

Pacifist War Song – 1917 po angielsku