Percival Lowell

Data powsta­nia: marzec (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1917, „Excelsior”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Elegia dla Percivala Lowella (1855-1916), znanego astronoma-amatora, który popularyzował wiarę w dostrzegane przez astronomów „kanały” na Marsie. W późniejszym czasie okazało się, że są złudzeniem optycznym. Lovecraft poznał Lowella osobiście.