Phaeton

Data powsta­nia: sierpień (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: sierpień 1918, „Silver Clarion”, wol. 2, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Faeton w mitologii greckiej był synem Apolla, który bardzo chciał powozić wozem słońca po nieboskłonie. Gdy otrzymał szansę, nie potrafił zapanować nad pojazdem, za co został zabity przez Zeusa. Mit ten autor wykorzystał w sposób metaforyczny w kontekście ukazania małości człowieka wobec wszechświata.