Poemata Minora, Volume II

Data powsta­nia: 1901

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: komplet wszystkich pięciu wierszy: 1984, Juve­ni­lia: 1895 – 1905

Skład:

  • Ode to Selene or Diana
  • To the Old Pagan Religion
  • On the Ruin of Rome
  • To Pan
  • On the Vanity of Human Ambition

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Ode to Selene or Diana jako Oda do Selene albo Diany:

To the Old Pagan Religion jako Do starej pogańskiej religii:

To the Old Pagan Religion jako Do starej pogańskiej wiary:

  • Poezje [przeł. Dorota Tukaj]  2018

To the Old Pagan Religion jako Do dawnej pogańskiej religii:

On the Ruin of Rome jako Na Rzymu upadek:

To Pan jako Do Pana:

On the Vanity of Human Ambition jako Na marność ludzkich dążności:

Uwagi: Seria pięciu wierszy, zadziwiająco dojrzałych i wrażliwych jak na młody wiek, w którym pisał je Lovecraft. To z pewnością najlepsze utwory poetyckie stworzone przez niego za młodu. Autor wyraża w nich fascynację starożytnym Rzymem oraz Grecją, w szczególności ich bóstwami i minioną potęgą. Zachowana wersja to narysowana przez młodego autora książeczka, w której wraz z datą 1902 można znaleźć następującą dedykację: „Bogom, Herosom oraz Ideałom Starożytnych Wolumin Ten z Afektem Poświęca Wielki Wielbiciel”. Lovecraft w jednym z katalogów prac wycenił Poemata minora na 25 centów.

Poemata Minora, Vol. II po angielsku

Rękopis wierszy