Primavera

Data powsta­nia: kwiecień (?) 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1925, „Brooklynite”, wol. 15, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Primavera:

Uwagi: Fantazyjne ujęcie powrotu wiosny, napisane na spotkanie Klubu Niebieskiego Ołówka.