Quinsnicket Park

Data powsta­nia: 1913

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1915, „Badger”, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz opiewający uroki parku w miasteczku Lincoln, na północ od Providence (dziś miejsce to nazywa się Lincoln Woods State Park).