Regner Lodbrog’s Epicedium

Data powsta­nia: grudzień 1914

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lato 1944, “Acolyte”, wol. 2, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi:

Przekład łacińskiego tłumaczenia pewnego runicznego poematu z VIII wieku. Autorem łacińskiego przekładu był Olaus Wormius (1588-1654), lekarz i antykwariusz, który w późniejszym czasie zostanie przez Lovecrafta przeniesiony w XIII wiek i uczyniony autorem łacińskiego tłumaczenia Necronomiconu.