Respite

Data powsta­nia: zapewne wczesna jesień 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1916, „Conservative”, wol. 2, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Podmiot liryczny szuka wytchnienia od bólu i smutku, jaki doznaje ze strony świata. Odnajduje go na leśnych zboczach, gdzie rządzi „Boska Natura”.