Revelation

Data powsta­nia: marzec (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1919, „Tryout”, wol. 5, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Objawienie:

Uwagi: Podmiot liryczny żyje w dolinie pełnej piękna, blasku i spełnienia. Ostatecznie postanawia jednak zbadać „krasę nieb Jowisza” (Nemezis i inne utwory poetyckie, s. 263) i posiąść wiedzę o kosmosie. Okazuje się to przekleństwem, gdyż poznawszy koszmary wszechświata, nie jest w stanie spoglądać więcej z radością na znane mu piękno.

Revelation po angielsku