Saturnalia

Data powsta­nia: nieznana, choć pismo ręczne wskazuje na połowę lat 20.

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1984, The H.P. Love­craft Chri­st­mas Book

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Radość Saturnaliów w krótkim wierszyku. Saturnalia to święto obchodzone w starożytnym Rzymie przez kilka dni od 17 grudnia, czyli równoważnik dzisiejszego Bożego Narodzenia.