Solstice

Data powsta­nia: 25 grudnia 1924

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1925, „Tryout”, wol. 9, nr 11

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz o magii prastarego święta, które dziś określa się mianem Bożego Narodzenia.